Priser

Instö Hamn AB

 www.instohamn.se

Priser Instö Hamn 2020

Norra Bryggan

Bredd       Pris per säsong

3,00 M       8 800 Kr

3,75 M       9 900 Kr

4,00 M      11 000 Kr

5,00 M      14 000 Kr

Småbåtsbrygga

Bredd       Pris per säsong

2,00 M       4 400 Kr

Södra Bryggan

Bredd        Pris per säsong

2,50 M       6 600 Kr

3 - 3,10 M  7 700 Kr

3,40 - 4 M  8 300 Kr

T Bryggan

Bredd       Pris per säsong

2,50 - 3 M  5 500 Kr


Möjlighet till elansluting finns på norra bryggan.

Elförbrukning tillkommer med 2kr/kwh dock lägst 500:- per säsong.

Förråd

Bredd       Yta / Pris per säsong

Små        1,0m² / 2 500 kr

Mellan     2,5m² / 3 000 kr

Stora      4,0m² / 3 500 kr

Copyright © All Rights Reserved