Priser

Priser Instö Hamn 2022

Norra Bryggan

Bredd       Pris per säsong

3,00 M        9 100 Kr

3,75 M      10 200 Kr

4,00 M      11 400 Kr

5,00 M      14 500 Kr

Småbåtsbrygga

Bredd       Pris per säsong

2,00 M       4 700 Kr

Södra Bryggan

Bredd        Pris per säsong

2,50 M       7 000 Kr

3 - 3,10 M  9 000 Kr

3,75 M       10 000 Kr

4 M            11 000 Kr

T Bryggan

Bredd       Pris per säsong

2,50 - 3 M  5 800 Kr


Möjlighet till elansluting finns på bryggorna.

Elförbrukning tillkommer med 6kr/kwh dock lägst 500:- per säsong.

Förråd

Bredd       Yta / Pris per säsong

Små        1,0m² / 2 500 kr

Mellan     2,5m² / 3 000 kr

Stora      4,0m² / 3 500 kr